Zwroty i reklamacje

ZWROTY

PRAWO DO ZWROTU

Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą indywidualnym, tj.  osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość.

 

TERMIN ZWROTU

Odstąpienie od zawartej umowy jest możliwe w terminie 14 dni od dnia objęcia towaru w posiadanie, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

WYŁĄCZENIE ZWROTU

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do produktów wykonanych na indywidualne, spersonalizowane zamówienie według specyfikacji klienta.

SPOSÓB ZWROTU

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy w jeden ze wskazanych sposobów:

  • drogą e-mailową na adres: kontakt@madamebouquet.pl
  • drogą pocztową na adres: CLARITY STUDIO Łukasz Cieślak, ul. Malinowa 9, 62-100 Kobylec
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu internetowego Madame Bouquet pod adresem www.madamebouquet.pl
  • za pośrednictwem środków komunikacji on-line „Wyślij wiadomość” dostępnych pod adresami https://www.facebook.com/madamebukiet/ i https://www.instagram.com/bouquetmadame/

Składając oświadczenie o odstąpieniu, można skorzystać z formularza odstąpienia od umowy (Wzór formularza odstąpienia od umowy), przy czym nie jest to forma obowiązkowa.

ODESŁANIE TOWARU

Towar będący przedmiotem odstąpienia należy odesłać na swój koszt drogą pocztową na adres sklepu internetowego niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

ZWROT KOSZTÓW

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zostaną zwrócone wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Zwrot kosztów nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Dodatkowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość zostały zamieszczone w Regulaminie Sklepu Internetowego Madame Bouquet w punkcie 10 Regulaminu.

 

REKLAMACJE

PRAWO DO REKLAMACJI

Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą indywidualnym, tj.  osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma prawo złożyć reklamację towaru z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową.

Klient będący przedsiębiorcą ma prawo złożyć reklamację towaru z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady (rękojmia).

 

TERMIN REKLAMACJI

Reklamacja towaru z tytułu braku zgodności towaru z umową jest możliwa, jeżeli brak zgodności towaru z umową sprzedaży istnieje w chwili jego dostarczenia i ujawni się w ciągu dwóch lat od tej chwili.

Reklamacja z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za wady (rękojmia) jest możliwa, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru.

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA REKLAMACJI

Aby reklamować towar, należy złożyć reklamację w jeden ze wskazanych sposobów:

  • drogą e-mailową na adres: kontakt@madamebouquet.pl
  • drogą pocztową na adres: CLARITY STUDIO Łukasz Cieślak, ul. Malinowa 9, 62-100 Kobylec
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie sklepu internetowego Madame Bouquet pod adresem www.madamebouquet.pl
  • za pośrednictwem środków komunikacji on-line „Wyślij wiadomość” dostępnych pod adresami https://www.facebook.com/madamebukiet/ i https://www.instagram.com/bouquetmadame/

Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą indywidualnym składając reklamację powinien określić brak zgodności towaru z umową, określić jedno ze wskazanych żądań, tj. naprawa lub wymiana towaru albo obniżenie ceny/zwrot gotówki jeżeli brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy sprzedaży oraz odesłać reklamowany towar na powyższy adres drogą pocztową.

Klient będący przedsiębiorcą składając reklamację powinien określić wadę towaru, określić jedno ze wskazanych żądań, tj. obniżenie ceny, odstąpienie od umowy, naprawa towaru albo wymiana towaru oraz odesłać reklamowany towar na powyższy adres drogą pocztową.

 

SPOSÓB ROZPATRZENIA REKLAMACJI

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a reklamujący zostanie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, reklamujący otrzyma również zwrot poniesionych kosztów związanych z wysyłką reklamowanego towaru do sprzedawcy. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany wraz z informacją o niezasadności reklamacji.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Dodatkowe informacje dotyczące procedury reklamacji towaru z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową i odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru (rękojmia) zostały zamieszczone w Regulaminie Sklepu Internetowego Madame Bouquet w punkcie 9 i 10 Regulaminu.

X